Chào mừng bạn đến với website Mầm non Hoa Phượng - Gia Lâm

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai dự toán cả năm

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Thông tin ba công khai 15-01-2021
2 Công khai dự toán quý IV

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6)

 Thông tin ba công khai 04-01-2021
3 Công khai tài chính

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10)

 Thông tin ba công khai 31-12-2020
4 Công khai dự toán quý III

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 Thông tin ba công khai 09-10-2020
5 Công khai 6 tháng đầu năm

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Thông tin ba công khai 06-07-2020
6 Công khai dự toán quý II

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 Thông tin ba công khai 03-07-2020
7 Biểu mẫu đính kèm Hướng dẫn khen thưởng khối giáo dục

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 13-06-2020
8 CV 183 V/v giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn.

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 13-06-2020
9 Hướng dẫn 185 của LĐLĐ khen thưởng côn đoàn khối giáo dục năm 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 13-06-2020
10 Công khai dự toán quý I

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 Thông tin ba công khai 09-04-2020
11 KẾ HOẠCH Thực hiện chuyên đê “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non” trên địa bàn huyện Gia Lâm

(Tải File đính kèm)

 Văn bản 03-04-2020
12 Công khai dự toán năm 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Thông tin ba công khai 06-01-2020
13 Công khai dự toán bổ sung, điều chỉnh năm 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12), (Tải File đính kèm thứ 13), (Tải File đính kèm thứ 14), (Tải File đính kèm thứ 15), (Tải File đính kèm thứ 16), (Tải File đính kèm thứ 17), (Tải File đính kèm thứ 18), (Tải File đính kèm thứ 19), (Tải File đính kèm thứ 20), (Tải File đính kèm thứ 21), (Tải File đính kèm thứ 22)

 Thông tin ba công khai 31-12-2018
14 Công khai 6 tháng cuối năm

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Thông tin ba công khai 08-01-2018
15 Công khai quyết toán 2019

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7)

 Thông tin ba công khai 04-02-2017
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích